Deze server (infhaarlem.nl) is beschikbaar voor studenten van de opleiding Informatica van Hogeschool Inholland Haarlem.
This server (infhaarlem.nl) is available for students of the Information Technology of Inholland University of Applied Sciences in Haarlem.
Neem contact op met Thijs Otter voor vragen / Contact Thijs Otter for enquiries (thijs.otter [at] inholland [dot] nl)